دکتر علیرضا ارجمند خواه
فارق التحصیل دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۴
اولین مطب خود به نام اکسیژن را در سال ۱۳۹5 در شعبه حسن آباد راه اندازی کردند.
و شعبه بعدی خود را با نام کلینیک مهدیار از اوایل سال 1400 در شعبه اندرزگو افتتاح کردند.

هم‌اکنون به صورت فعال در هر دو شعبه کلیه خدمات تخصصی دندانپزشکی و جراحی را با بهترین و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی در شهر بزرگ تهران ارائه می‌دهند.

گالری تصاویر

فهرست